Uniecker Wonen Makelaars
Uniecker Wonen Makelaars
 

Vraag en antwoord

Wat kost een makelaar?
Elk makelaarskantoor hanteert zijn eigen tarief. 

Uniecker Wonen Makelaars werkt met vaste tarieven. Helderheid vooraf en geen verrassingen achteraf. 

Wanneer wij bij potentiele opdrachtgevers zijn geweest voor het doen van een gratis waardebepaling van hun woning
ontvangt deze een duidelijke offerte waarin vermeld staat wat zij van ons mogen verwachten en welk tarief hier aangekoppeld is.
Wij benoemen onze bedragen altijd inclusief de BTW. 

De meeste kantoren hier in de omgeving hanteren een percentage over de uiteindelijk gerealiseerde koopsom.
Goed om te weten is dat deze tarieven vaak benoemd worden exclusief de BTW.
Houdt hier dus rekening mee wanneer een makelaar u dit aanbied.
Wettelijk hoort een makelaar u te informeren middels een courtage inclusief de BTW.

De makelaar heeft recht op een vergoeding als hij de verkoop van uw huis op succesvolle wijze heeft begeleid.
Daarom hoeft u pas te betalen op het moment dat u een officiële koopovereenkomst heeft getekend.
Onze courtage wordt verrekend bij de notaris op de datum van eigendomsoverdracht. 

Wanneer ben ik in onderhandeling? 
U bent pas in onderhandeling als de verkopende partij reageert op uw bod door een tegenbod te doen. U bent dus nog niet in onderhandeling als de verkopende makelaar aangeeft dat hij uw bod met de verkoper zal bespreken.

Mag een makelaar doorgaan met bezichtigingen als er al over een bod onderhandeld wordt? 
Ja, dat mag. Een onderhandeling hoeft namelijk nog niet tot een verkoop te leiden.
Bovendien kan het zijn dat de verkoper graag wil weten of er meer belangstelling is.
Overigens mag ook met meer dan één gegadigde tegelijk worden onderhandeld.
De verkopend makelaar moet dit wel duidelijk melden.
Vaak zal de verkopende makelaar aan belangstellenden vertellen dat een pand, zoals dat heet, ‘onder bod’ is.
Als belangstellende mag u dan wel een bod uitbrengen, maar de makelaar mag dan pas met u in onderhandeling treden als de onderhandeling met de eerste geïnteresseerde beëindigd is. De makelaar doet geen mededelingen over de hoogte van biedingen.
Dit zou namelijk overbieden kunnen uitlokken.

Wanneer ik de vraagprijs bied, moet de verkoper de woning dan aan mij verkopen?
Nee. De Hoge Raad heeft bepaald dat de vraagprijs moet worden gezien als een uitnodiging tot het doen van een bod.
Ook als u de vraagprijs biedt, kan de verkoper dus nog beslissen of hij uw bod aanvaardt of niet, of dat hij zijn makelaar een tegenbod laat doen.

Hoe komt de koop tot stand? 
Als verkoper en koper het eens zijn over de belangrijkste zaken (zoals de prijs, de opleveringsdatum en de ontbindende voorwaarden),
legt de verkopende makelaar de afspraken schriftelijk vast in een koopakte.
Ontbindende voorwaarden zijn hierin een belangrijk onderwerp. U krijgt als koper niet automatisch een ontbindende voorwaarde.
Wilt  u bijvoorbeeld een ontbindende voorwaarde voor de financiering, dan moet u dit melden bij het uitbrengen van uw bod.
Het is dan ook belangrijk dat de partijen het eens zijn over aanvullende afspraken en ontbindende voorwaarden voordat de koopakte wordt opgemaakt.

Zodra beide partijen de koopakte hebben ondertekend en de koper een afschrift van deze akte heeft ontvangen, treedt voor u als particuliere koper de wettelijke bedenktijd van drie dagen in werking. Binnen deze tijd kunt u als koper alsnog afzien van de aankoop. Doet u dit niet, zijn de financiën rond en vormen ook eventuele andere ontbindende voorwaarden geen obstakel meer, dan zal op de afgesproken opleveringsdatum de overdracht plaatsvinden bij de notaris.

Mag een makelaar tijdens de onderhandeling het systeem van verkoop wijzigen? 
Ja, dat mag. Soms zijn er zo veel belangstellenden die de vraagprijs bieden of benaderen, dat het moeilijk te bepalen is wie de beste koper is. In dat geval kan de verkopende makelaar – in overleg met de verkoper – besluiten de lopende onderhandelingen af te breken en de biedprocedure te wijzigen om vervolgens te kiezen voor bijvoorbeeld een inschrijvingsprocedure. Hierbij hebben alle bieders een gelijke kans om het hoogste bod uit te brengen. Alvorens het systeem te wijzigen, dient de makelaar uiteraard eerst de eventueel gedane toezeggingen na te komen.

Moet een makelaar als eerste met mij in onderhandeling gaan als ik de eerste ben die belt voor een bezichtiging of als ik als eerste een bod uitbreng?
Nee. De verkopende makelaar bepaalt samen met de verkoper de verkoopprocedure. Hij heeft wel de plicht u daarover te informeren. Heeft u serieuze belangstelling, vraag de makelaar dan wat uw positie is. Dat kan teleurstelling voorkomen.

Zit de makelaarscourtage in de ‘kosten koper’? 
Nee. Onder ‘kosten koper’ vallen de kosten die de overheid koppelt aan de overdracht van een woning. Dat zijn de overdrachtsbelasting (2%), de notariskosten voor het opmaken van de leveringsakte en de kosten voor het inschrijven daarvan in de registers. Daarnaast dient de koper rekening te houden met de (notaris)kosten voor de opmaak en inschrijving van de hypotheekakte. Heeft de verkopende partij een makelaar ingeschakeld om de woning te verkopen, dan komen de kosten hiervan voor zijn rekening. De verkopende makelaar is immers belangenbehartiger van de verkoper en niet van u als koper. Om deze reden is het doorgaans ook verstandig om zelf een aankoopmakelaar in te schakelen.

Hoe zit het met verborgen gebreken na de oplevering?
Kopers kunnen ná het transport van de woning geconfronteerd worden met gebreken. Wie is hiervoor aansprakelijk? 

Om een antwoord te krijgen op deze vraag zijn de partijafspraken van belang. Met anderen woorden: wat hebben partijen afgesproken in de koopovereenkomst over de aansprakelijkheid met betrekking tot gebreken?

In artikel 6.1 van de koopovereenkomst, is bepaald dat de woning aan koper in eigendom zal worden overgedragen met alle zichtbare en onzichtbare gebreken. Alle risico voor gebreken wordt dus in eerste instantie bij koper neergelegd. Op deze hoofdregel wordt in artikel 6.3 van de koopovereenkomst een vergaande uitzondering gemaakt. In artikel 6.3 is doorgaans opgenomen dat de woning de feitelijke eigenschappen bezit die nodig zijn voor een ‘normaal gebruik’ als woonhuis. Onder ‘normaal gebruik’ van een woning wordt in het algemeen verstaan dat in de woning gewoond moet kunnen worden op een veilige manier en met redelijke mate van duurzaamheid. Het ‘normaal gebruik’ van een woning wordt ingekleurd door de ouderdom en de prijs van de woning. De koper van een bestaande woning zal, afhankelijk van ouderdom en prijs daarvan, tot op zekere hoogte rekening moeten houden met een bepaalde mate van meteen te verrichten (achterstallig) onderhoud en aanpassingen aan de eisen van de tijd.

Tevens moet koper beseffen dat verkoper niet aansprakelijk is voor gebreken die het normale gebruik als woonhuis belemmeren en die aan koper ‘bekend’ of ‘kenbaar’ zijn op het moment van het tot stand komen van de koopovereenkomst. Ook hierom is het altijd verstandig om een aankopend makelaar en/of bouwkundig inspecteur in te schakelen. 

Wilt u meer informatie over het verkopen of kopen van een huis?

Vul onderstaand formulier in en wij nemen contact met u op.